Tiêu đề văn bản Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị,địa phương trong thực hiện Quy chế làm việc
Số hiệu 98/UBND-TH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan