Tiêu đề văn bản tăng cường công tác giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện
Số hiệu 3970/UBND-TH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan