Tiêu đề văn bản triển khai thực hiện Công văn số97/TCTCCTTHC của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu 3883/UBND-TTHC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan