Tiêu đề văn bản chấn chỉnh việc sử dụng Đảng kỳ và biểu tượng “Búa -liềm”Đảng Cộng sản Việt Nam
Số hiệu 2796/UBND-NC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan