Tiêu đề văn bản triển khai cập nhật số liệu báo cáo Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh
Số hiệu 2612/UBND-TH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan