Tiêu đề văn bản rà soát, báo cáo thực trạng hoạtđộng của các hiện tượng thờ cúng,liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh
Số hiệu 1980/UBND-TH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Văn An
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan