Tiêu đề văn bản Triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,tố cáo trên địa bàn huyện năm 2024
Số hiệu 635/UBND-NC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan