Tiêu đề văn bản thông tin, tuyên truyền Chiến lượcquốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030
Số hiệu 82/UBND-NC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan