Tiêu đề văn bản CV tăng cường thực hiện các quy định vềpháp luật lao động trên địa bàn huyện trong thời gian tới
Số hiệu 4244/UBND-VX Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Phạm Thị Thương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan