Tiêu đề văn bản tăng cường công tác phòng, chống hạn mùa khô năm 2024
Số hiệu 1323/UBND-NNPTNT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan