A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới, huyện Đăk Hà đã thành lập đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng xã Nông thôn mới tại xã Ngọc Réo và xã Đăk Pxy.

          Năm 2023 xã Đăk Pxy và xã Ngọc Réo phấn đấu về đích xã nông thôn mới, qua kiểm tra, rà soát đến nay 2 xã lần lượt đạt 15 và 16 tiêu chí xã Nông thôn mới, các tiêu chí chưa đạt về quy hoạch, trường học, nhà ở dân cư và tiêu chí số 10 về thu nhập.

Đoàn kiểm tra làm việc với xã Ngọk Réo 
Đoàn kiểm tra làm việc với xã Đăk Pxi

          Để phấn đầu về đích xã nông thôn mới theo lộ trình, huyện Đăk Hà đề nghị 2 địa phương xây dựng kế hoạch với các phần việc cụ thể và tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng chương trình nông thôn mới. Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế tập thể trong vùng DTTS để thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập. Lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu Quốc gia hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, thay đổi nếp nghĩ cách làm để vươn lên thoát nghèo. Quan tâm thực hiện tiêu chí môi trường xanh, sạch, đẹp.


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan