A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban dân tộc tỉnh làm việc tại huyện Đăk Hà

Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh đã lãm việc tại huyện Đăkvề rà soát, bổ sung, thuyết minh các số liệu có liên quan đến việc thực hiện chính sách đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Quang cảnh buổi làm việc 

Báo cáo kết quả rà soát, bổ sung số hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu không có đất ở, đất sản xuất trên địa bàn huyện Đăk Hà có hơn 170 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở, đất sản xuất, cụ thể, số hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu, không có đất ở là 14 hộ. Số hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu, không có đất sản xuất 158 hộ. Trong đó có 62 hộ thiếu và 96 hộ không có.

Qua kiểm tra, rà soát diện tích đất ở, đất sản xuất tại địa phương, hiện nay trên địa bàn huyện không còn quỹ đất ở, đất sản xuất để bố trí giao trực tiếp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu, không có đất ở, đất sản xuất. Để khắc phục những khó khăn trong việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, tại buổi làm việc huyện Đăk Hà đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương làm việc với các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, các Công ty TNHH MTV cà phê, cao su được nhà nước giao đất, cho thuê đất tại địa phương kiểm tra, rà soát đánh giá lại thực trạng tình hình sử dụng đất của các nông, lâm trường, các doanh nghiệp, đề xuất với cấp có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định, bàn giao về địa phương quản lý nhằm tạo quỹ đất, giao cho các hộ đồng bào DTTS thiếu, không có đất ở, đất sản xuất.


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan