A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 ​Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam ra đời thế nào?

Ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp mặt giới trí thức, đến năm 2013 Việt Nam đã chọn ngày này để kỷ niệm, tôn vinh những người làm khoa học.

Cách đây 58 năm, tại Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Ảnh tư liệu.

 

Tại sự kiện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu, tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học công nghệ.

 

Người khẳng định: "Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học và công nghệ của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp... Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó... Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi... Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học và kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ...".

Đến ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Luật Khoa học và Công nghệ được thông qua, thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đây là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Trong những ngày này nhiều hoạt động được Ngành Khoa học tổ chức, là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước.

Nguồn:https://vnexpress.net/ngay-khoa-hoc-cong-nghe-viet-nam-ra-doi-the-nao-4277368.html

 

Các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Công văn số 4273/BKHCN-VP ngày 20/11/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Văn bản số 4117/UBND-KGVX ngày 24/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về về hướng dẫn tổ chức chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024 và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum xây dựng Kế hoạch tổ chức Các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Mục đích:

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nổi bật; thu hút các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước; khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ Khoa học và Công nghệ trong tương lai. Nâng cao văn hóa đổi mới sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới cho xã hội.

Biểu dương, tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ; động viên khích lệ thế hệ trẻ say mê nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum.  

Yêu cầu:

Việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ phải thiết thực, ý nghĩa, tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng trong phạm vi toàn tỉnh

Chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền:

Chủ đề

- “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”.

- “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”.

Khẩu hiệu tuyên truyền:

“Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Nội dung các hoạt động:

- Tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử các tin, bài; chủ đề; khẩu hiệu chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ; treo băng rôn và tổ chức các hoạt động phù hợp chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Xuất bản Bản tin khoa học và công nghệ số 2 năm 2024 chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ; xây dựng chuyên mục Khoa học và Công nghệ.

-  Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

Chi tiết toàn văn: 

        Văn bản hướng dẫn của Bộ KH&CN  

        Kế hoạch tổ chức ngày KHCN VN 2024 của Sở KH&CN tỉnh Kon Tum

 


Tin liên quan