Tài liệu hướng dẫn yêu cầu cơ bản và phương pháp đánh giá Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và Trợ lý ảo Việt Nam (phiên bản 1.0)
Tài liệu hướng dẫn yêu cầu cơ bản và phương pháp đánh giá Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và Trợ lý ảo Việt Nam (phiên bản 1.0)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành hướng dẫn yêu cầu cơ bản và phương pháp đánh giá Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và Trợ lý ảo Việt Nam (phiên bản 1.0), nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ ...
Đọc thêm
Luật Viễn thông 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024
Luật Viễn thông 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024
Ngày 24/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Viễn thông và được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 11/2023/L-CTN ngày 01/12/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 (các quy định về quản lý dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch ...
Đọc thêm
An toàn trên mạng - Lá chắn thép trong kỷ nguyên số
An toàn trên mạng - Lá chắn thép trong kỷ nguyên số
Trong thời đại công nghệ, kết nối Internet và các thiết bị thông minh hiện diện ở khắp mọi nơi kể cả vùng sâu, vùng xa. Hầu hết bà con đều được kết nối và hoạt động trên Internet, nhưng lại chưa được trang bị kiến thức cũng như các giải pháp để tự ...
Đọc thêm