A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội LHPN huyện Đăk Hà tích cực thực hiện CVĐ thay đổi nếp nghĩ cách làm

Triển khai thực hiện Cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững hội LHPN huyện Đăk Hà đã thực hiện nhiều hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên Phụ nữ vùng đồng bào DTTS tham gia.

Hội LHPN huyện hỗ trợ dê sinh sản cho hội viên phụ nữ DTTS tại xã Ngọc Wang 

Qua triển khai đến nay có trên 90% hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số được tuyên truyền, phổ biến nội dung khai cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm, hơn 1.350 hộ phụ nữ DTTS nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ cách làm, bỏ dần các hủ tục lạc hậu, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững, trong đó hơn 60% hộ phụ nữ DTTS biết áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn đầu tư sản xuất, có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, 10/11 Hội LHPN xã, thị trấn đã tuyên truyền, vận động được hơn 350 hội viên DTTS nghèo, cận nghèo hộ tham gia các mô hình kinh tế tập thể

Qua 3 năm triển khai các cấp Hội đã giúp đỡ gần 140 hộ phụ nữ DTTS thoát nghèo, cận nghèo góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến nay Hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện đã xây dựng và duy trì được gần 70 mô hình, hoạt động hưởng ứng cuộc vận động. Trong đó tiêu biểu có mô hình làng Phụ nữ Nông thôn mới trong vùng DTTS và các hoạt động hỗ trợ sinh kế cây, con giống cho hội viên phụ nữ nghèo là người DTTS.


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan