A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Quý 1/2024

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đăk Hà đã họp quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Đồng chí Phạm Thị Thương – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì.

Quang cảnh phiên họp 

Quý I năm 2024, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã bám sát định hướng hoạt động của NHCSXH và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thực hiện nhiều giải pháp triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong quý NHCSXH huyện đã giải ngân cho hơn 800 lượt hộ vay với tổng số tiền 32.995 triệu đồng; có 51 hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất; tạo việc làm cho 169 lao động từ nguồn vốn vay Giải quyết việc làm; 293 hộ ở khu vực nông thôn được vay vốn để sửa chữa hoặc xây mới công trình nước sạch, nhà vệ sinh; 112 hộ sinh sống tại vùng khó khăn vay vốn để sản xuất kinh doanh; 03 người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tổng dư nợ đến ngày 31/3/2024 là 570.266 triệu đồng với 9.966 khách hàng và 247 Tổ TK&VV đang hoạt động. Một số chương trình cho vay có dư nợ tăng trưởng cao: Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo 3.925 triệu đồng; Chương trình tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 2.716 triệu đồng; Chương trình cho vay Hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là 2.153 triệu đồng.

Đồng chí Phạm Thị Thương –  Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Thị Thương Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đề nghị các thành viên Ban đại diện được phân công căn cứ vào Kế hoạch, phối hợp với cấp ủy, Chính quyền các xã, thị trấn thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2024. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng gắn với tăng trưởng tín dụng; triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách NHCSXH đang quản lý, tăng cường quay vòng vốn đảm bảo cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đều được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ.


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan