A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ IV năm 2024

Đồng chí Phạm Thị Thương – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện đã chủ trì Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ IV năm 2024.

Quang cảnh buổi làm việc 

Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đăk Hà lần thứ IV năm 2024 có chủ đề “CÁC DÂN TỘC ĐOÀN KẾT, BÌNH ĐẲNG, ĐỔI MỚI, PHÁT HUY NỘI LỰC, NĂNG ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN”  dự kiến tổ chức ngày 25 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường 24/3, huyện Đăk Hà với khoảng 150 đại biểu chính thức. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số. Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Đăk Hà lần thứ IV năm 2024, thành lập Ban Tổ chức Đại Hội, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thương – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội huyện đề nghị phòng Dân tộc huyện, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức các nhiệm vụ đã được phân công. Các thành viên Ban chỉ đạo Tăng cường tuyên truyền, cổ động trực quan các hoạt động chào mừng Đại hội, phối hợp xây dựng văn kiện, báo cáo chính trị và các Văn bản tại Đại hội. Phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương chọn cử Đại biểu của các cơ quan, đơn vị huyện dự Đại hội. Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ IV năm 2024 phóng sự về kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS huyện.

                                                     


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan