A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Cựu chiến binh xã Đăk Ngọk tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Hội Cựu chiến binh xã Đăk Ngọk đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nội dung giai đoạn 2024 - 2029.

Quang cảnh Hội nghị 

Hội CCB xã Đăk Ngọk có 7 chi hội với gần 280 hội viên, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã nhận nhận sự hưởng ứng của đông đảo hội viên trên địa bàn. Hàng năm viên hội CCB tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phát huy trí tuệ, gương mẫu trong lao động sản xuất. Trong giai đoạn 2019-2024 Hội CCB xã đã kết nạp mới được 35 hội viên. Kết quả bình xét, phân loại tổ chức Hội hàng năm có  trên 85% chi hội đạt HTTNV, 20% chi hội đạt loại HTXSNV. Hội CCB xã hằng năm được Hội cấp trên xếp loại từ HTTNV trở lên. Thực hiện đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB, đến nay 07/07 chi hội xây dựng được quỹ với số tiền hơn 380 triệu đồng, giúp 28 hộ hội viên vay vốn đầu tư sản xuất phát triển kinh tế. Đời sống, của gia đình hội viên có bước chuyển biến tích cực, số hộ có thu nhập từ 200.000.000đ/năm trở lên là 35 hộ, 130 hộ có thu nhập từ 50.000.000đ đến dưới 200.000.000đ/năm. Thực hiện phong trào thi đua của Hội, trong 5 năm qua đã có 38 tập thể và 45 cá nhân được các cấp khen thưởng, Hội CCB xã hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được các cấp khen thưởng, trong giai đoạn 2019-2024 có 42 hội viên được tặng Kỷ niệm chương của TW hội.

Giai đoạn 2024 - 2029, Hội CCB xã tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, trọng tâm là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chính quyền và bảo vệ Nhân dân đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện, đặc biệt là phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” nâng cao đời sống của hội viên CCB cũng như giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. 

Nhân dịp này, Hội CCB xã đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024.

                                                 


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan