A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Trong 3 ngày từ 07/5 đến ngày 09/5/2024, Huyện ủy Đăk Hà tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho trên 100 học viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện.

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu và trao đổi 7 chuyên đề, gồm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH của Việt Nam; Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chuyên đề về công tác Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Công tác Giám sát trong Đảng; Kiểm tra Tài chính Đảng; Kiểm tra Tổ chức Đảng và Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và Đảng viên; Thi hành kỷ luật Đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng.

Đồng chí U Ngar - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng
Khai mạc lớp Bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các tổ chức Đảng và Đảng viên nhận định đúng thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỳ luật Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, là nhận diện và đấu tranh hiệu quả với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tình hình tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,… Qua đó, nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Góp phần đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan