A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÌNH CHỌN 10 SỰ KIỆN NỔI BẬT TỈNH KON TUM NĂM 2023

Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1353/KH-UBND ngày 12/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức bình chọn và công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2023; Công văn số 2635/STTTT-TTBCXB, 22/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum.

         Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đề nghị các cơ quan, đơn vị huyện, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia thực hiện bình chọn trực tiếp 10 sự kiện bằng cách truy cập, điền đầy đủ nội dung thông tin theo mẫu biểu gửi kèm trong đường link sau: https://forms.gle/bx4CcUaAEqPt9UY37

          Thời hạn hoàn thành việc bình chọn muộn nhất ngày 26/12/2023.


 


Tin liên quan