A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập xã Đăk Ngọk

Ngày 17/12, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam xã Đăk Ngọk cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập xã (20/12/2013 – 20/12/2023).

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập xã Đăk Ngọk

Về dự Lễ Kỷ niệm có đồng chí Lưu Duy Khanh – Phó Bí thư TT Huyện ủy; Đồng chí Hà Tiến – PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Phạm Văn Lập – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ cấp ủy phụ trách xã; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện; Các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ; Đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn cùng đông đảo cán bộ, Đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã.

Đồng chí Nguyễn Thanh Huyền - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Ngọk đọc diễn văn chào mừng Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập xã Đăk Ngọk

Xã Đăk Ngọk được thành lập ngày 20/12/2013 theo Nghị quyết số 126 của Chính phủ, với tổng diện tích tự nhiên 3.672 ha với sự giao thoa văn hóa – con người của 13 dân tộc anh em. Qua 10 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, điều hành của Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam huyện, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tìm tòi sáng tạo, dám nghĩ, dám làm… Từ đó, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, chung sức xây dựng xã ngày càng phát triển.

Chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã từng bước được củng cố, nâng cao về mọi mặt. Làm cho nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, sự lãnh đạo điều hành của chính quyền địa phương. Từ những chủ trương và giải pháp phù hợp đã tạo tiền đề để xã Đăk Ngọk thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã đến năm 2023 là 291,56 tỷ đồng, tăng 4 lần so với năm 2014. Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông – lâm – thủy sản, chiếm 72,29%; công nghiệp – xây dựng, chiếm 13,04%; thương mại – dịch vụ, chiếm 14,67%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,87 triệu đồng/người/năm, tăng 42,18 triệu đồng so với năm 2014. Trong đó, Nhân dân đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ cao, chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp với nhiều mô hình, kỹ thuật canh tác mới. Góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm… đáp ứng được mục tiêu phát triển Nông nghiệp bền vững.

Với nhiều giải pháp linh hoạt, cụ thể, sát với thực tiễn, sau đúng 5 năm thành lập, xã Đăk Ngọk đã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới theo Quyết định số 540 ngày 18/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. Đến nay, xã đạt xã Nông thôn mới nâng cao, và có 04/04 thôn đạt chuẩn Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu; có 02/03 thôn đạt  thôn NTM vùng Đồng bào DTTS. Xã có 07/07 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, tổng số hộ gia đình văn hóa là 971 hộ, đạt 97,4%; 100% các khu dân cư có hương ước, quy ước được phê duyệt và triển khai thực hiện đảm bảo. Các thiết chế văn hóa dân gian của người dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy. Công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giảm nghèo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả…

Nhãn

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lưu Duy Khanh chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Đăk Ngọk trong lộ trình 10 năm xây dựng và phát triển. Những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội của xã Đăk Ngọk sẽ là yếu tố quan trọng, đóng góp vào những thành tựu chung của huyện Đăk Hà.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Phát huy, khai thác các tiềm năng về tự nhiên – xã hội để đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Lồng ghép và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư cua Nhà nước, cùng với sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để củng cố, nâng cao chất lương xã Nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Đăk Ngọk phát biểu bế mạc Lễ kỷ niệm

Bên cạnh, cần chú trọng công tác tuyên truyền vận động, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sát với các phong trào thi đua yêu nước và điều kiện thực tiễn của địa phương. Góp phần khơi dậy và phát huy tiềm năng, lợi thế, trình độ canh tác của nhân dân, xây dựng xã Đăk Ngọk phát triển nhanh và bền vững.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Đồng chí Hà Tiến - PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Tại Lễ kỷ niệm, UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng và phát triển xã Đăk Ngọk. UBND huyện Đăk Hà và xã Đăk Ngọk khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng xã đăk Ngọk đạt xã NTM nâng cao và xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2013 – 2023.

Đảng ủy, UBND xã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Đảng ủy, UBND xã trao giải các công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập xã và kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Đăk Hà (24/3/1994 - 24/3/2024)

Dịp này, Đảng ủy, UBND xã trao giải và biểu dương các công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập xã Đăk Ngọk, hướng đến chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Đăk Hà (24/3/1994 – 24/3/2024).

Các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã các thời kỳ thắp lửa khai hội đêm lửa trại kỷ niệm 10 năm thành lập xã Đăk Ngọk
Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập xã Đăk Ngọk

Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan