A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 (đợt 2)

Tổng số chỉ tiêu công chức cấp xã cần tuyển dụng năm 2023: 01 chỉ tiêu. 

Chức danh cần tuyển dụng: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự: 01 chỉ tiêu.

         Xem toàn văn: Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 (đợt 2).pdf


Tin liên quan