A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khảo sát tình hình công khai ngân sách tại huyện Đăk Hà

Sáng ngày 08/4, Đoàn công tác Vụ ngân sách Nhà nước thuộc Bộ tài chính cùng lãnh đạo Sở tài chính tỉnh đã có buổi làm việc và khảo sát tình hình công khai Ngân sách tại huyện Đăk Hà. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Vương – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện. Lãnh đạo, công chức xã Hà Mòn và Thị trấn Đăk Hà.

Quang cảnh buổi làm việc

Thực hiện công khai Ngân sách, huyện Đăk Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện quản lý, sử dụng Ngân sách theo dự toán được UBND tỉnh và HĐND huyện giao, đồng thời ban hành các công văn thực hiện công khai Ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công khai Ngân sách theo đúng quy định. Bên cạnh đó, huyện cũng tiến hành niêm yết công khai Ngân sách tại trụ sở các cơ quan và các xã, thị trấn, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện từ huyện, thông qua các kỳ họp của HĐND, qua các hội nghị tiếp xúc cử tri…

Đồng chí PCT UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Đối với cấp xã cũng đã công khai tại trụ sở, tuy nhiên do trình độ dân trí còn hạn chế nên việc công khai trên các phương tiện đại chúng và trên các trang mạng điện tử vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt người dân vẫn chưa quan tâm đến việc công khai tài chình mà chỉ quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, các chế độ chính sách…

Phát biểu tại buổi khảo sát, Vụ ngân sách Nhà nước - Bộ tài chính đánh giá cao việc công khai nguồn ngân sách Nhà nước của huyện, đồng thời mong huyện sẽ tiếp tục nâng cao việc công khai nguồn ngân sách, đây cũng là một trong những tiêu chí thực hiện các chỉ số cải cách hành chính và thu hút của địa phương. Đặc biệt những thông tin trên sẽ là dữ kiện để Vụ ngân sách Nhà nước tham khảo hoàn thiện thể chế, chính sách trong việc thực hiện Ngân sách nhà nước trong thời gian tới.


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan