A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp BCĐ công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng Quý I-2024

Ngày 03/4, BCĐ công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng huyện Đăk Hà họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm. Rút kinh nghiệm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thị Liên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác QLBV và PT rừng huyện chủ trì.

Họp BCĐ công tác QLBV và phát triển rừng Quý I năm 2024

Theo đánh giá tại cuộc họp, trong quý I năm 2024, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã và các đơn vị chủ rừng tiếp tục bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy. Tiếp tục chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo huyện, xã bám sát nội dung Quy chế hoạt động và nhiệm vụ đã được phân công, thực hiện đúng chế độ hoạt động và trách nhiệm của từng thành viên trong Ban chỉ đạo và thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các hộ gia đình, chủ rừng chăm sóc, bảo vệ, PCCC diện tích rừng trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trông phân tán. Tiếp tục phối hợp rà soát, xây dựng kế hoạch giao rừng. Thực hiện việc kiểm tra, rà soát, thống nhất diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2024 của chủ rừng nhóm II theo quy định. Chỉ đạo theo dõi, giám sát chặt chẽ các dự án liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn. Thực hiện tốt các nội dung Quy chế phối hợp trong công tác QLBVR đã ký kết. Tiếp tục triển khai tốt Quy chế phối hợp giữa UBND huyện Đăk Hà với UBND các huyện, thành phố trong công tác QLBVR khu vực giáp ranh.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiêm Trưởng BCĐ điều hành thảo luận
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác QLBV và PT rừng trên địa bàn huyện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Tại cuộc họp, dưới sự chủ trì, điều hành của đồng chí Bí thư Huyện ủy, các thành viên BCĐ công tác QLBV và PT rừng cấp huyện và các xã, thị trấn đã thảo luận, làm rõ việc phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp diễn ra trên địa bàn; Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về vai trò của rừng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với lộ trình xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh…

Đồng chí Lưu Duy Khanh - Pho Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại cuộc họp

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, BCĐ công tác QLBV và PT rừng huyện Đăk Hà tiếp tục triển khai quyết liệt và cụ thế hóa các chủ trương, chính sách; các văn bản chỉ đạo của các cấp liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp, đặc biệt là thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thường xuyên rà soát những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ của cấp có thẩm quyền.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán và trồng cây dược liệu đảm bảo chỉ tiêu và đúng tiến độ; chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng đối với các diện tích rừng trồng, đảm bảo các diện tích đã trồng phải thành rừng.

Triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ rừng tại gốc, đặc biệt là diện tích Rừng Đặc dụng, rừng phòng hộ, giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Tăng cường công tác phối hợp của các lực lượng, đơn vị trong điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật lâm nghiệp. Chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, không đề xảy ra cháy rừng, phá rừng làm nương rẫy, gây thiệt hại tài nguyên rừng. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tố giác các hành vi vi phạm Luật lâm nghiệp.

Tiếp tục duy trì việc thông báo công khai đường dây nóng của lãnh đạo từ cấp huyện đến cấp xã để tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng của chủ rừng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao đất, giao rừng. Điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các tô chức, cá nhân vi phạm Luật Lâm nghiệp theo đúng quy định; đồng thời, xử lý nghiêm trách nhiệm các tố chức, cá nhân liên quan trách nhiệm để xảy ra vi phạm về công tác QLBVR, quản lý đất lâm nghiệp mà không có những giải pháp ngăn chặn kịp thời.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, kiêm Trưởng BCĐ kết luận cuộc Họp BCĐ công tác QLBV và phát triển rừng Quý I năm 2024

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư HU kiêm trưởng BCĐ công tác QLBV và PT rừng huyện yêu cầu các ngành, các địa phương coi trọng công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân cũng như tinh thần trách nhiệm của người đứng đấu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QLBV và phát triển rừng. Yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá đúng, sát thực tiễn kết quả công tác trồng rừng, phát triển rừng của từng địa phương, hạn chế tình trạng báo cáo không đúng thực tế. Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để vận động người dân, người đồng bào DTTS tham gia Đề án trồng rừng.

Đồng chí Bí thư HU cũng yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vào cuộc, xây dựng các mô hình, giải pháp hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện hỗ trợ để người dân phát huy nội lực, phát triển diện tích rừng sản xuất theo hướng bền vững. Cần phải xác định mục tiêu lâu dài, bền vững để thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay.

 


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan