A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu MTTQ xã Hà Mòn

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Mòn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ  2024 – 2029.

Quang cảnh Đại hội 

Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ xã Hà Mòn đã đoàn kết, thống nhất tổ chức thực hiện đạt các mục tiêu và chương trình hành động mà Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2019 đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân được tiếp tục củng cố và tăng cường, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng và được các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết quả thực hiện 05 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam xã trong nhiệm kỳ. Ban Thường trực xã đăng ký giao ước thi đua 5 nội dung Cuộc vận động đều được đánh giá cao và đứng đầu cụm thi đua, quỹ "Vì ng­ười nghèo” đã vận động được hơn 55 triệu  đồng, quỹ khuyến học gần 70 triệu đồng, ủng hộ đồng bào Miền trung bị lũ lụt số tiền 35.891.000 đồng, thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách với số tiền gần 300 triệu đồng. MTTQVN đã vận động sửa chữa và làm mới được 05 nhà tạm. Toàn xã có 7/7 Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư với 56 thành viên, qua việc đánh giá, phân loại hàng năm và cả nhiệm kỳ, có 7/7 Ban công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Mặt trận Tổ quốc xã 5 năm liền được đánh giá, xếp loại tốt, được các cấp khen thưởng.

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khoá VIII đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.  Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua.  Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.  Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ  Mặt trận các cấp. Xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận,an toàn, ấm no, hạnh phúc, sạch đẹp, văn minh.

    


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan