A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập đoàn Aquaworks, Hàn Quốc hỗ trợ huyện Đăk Hà xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Sau hai ngày làm việc, khảo sát thực tế, Tập đoàn Aquaworks, Hàn Quốc đã thống nhất hỗ trợ huyện Đăk Hà xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất xử lý 5.000m tấn/ngày.

Đoàn khảo sát công trình sử lý nước thải tại Làng nghề TTCN và TCTT huyện Đăk Hà

Qua khảo sát thực tế, hệ thống xử lý nước thải tại các Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện mới được đầu tư manh mún, chưa hoàn thiện. Nước thải từ các cơ sở sản xuất chế biến, sản xuất và của người dân còn chảy ra hệ thống thoát nước ở các đường dân sinh, khu vực đồng ruộng. Làm ảnh hưởng môi trường không khí, môi trường nước, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân.

Tập đoàn Aquarworks cam kết hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại huyện Đăk

Theo đó, đại diện Tập đoàn Aquarworks cam kết hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại huyện Đăk Hà với quy mô công suất 5.000 tấn/ ngày theo hình thức viện trợ không hoàn lại theo Chương trình “Dự án quốc tế giảm thiểu khí nhà kính”. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà cam kết tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại, đồng thời báo cáo, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo các sở ngành chuyên môn của tỉnh phối hợp với huyện Đăk Hà để triển khai thực hiện dự án. Bên cạnh đó, hai bên thống nhất tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, hợp tác toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc nói chung. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao ý thức của người dân và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng nguồn nước.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan