Tiêu đề văn bản Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và các nguồn kinh phí; thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Đăk Pxi
Số hiệu 39/KL-TTr ngày 07/5/2024 Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Trần Trọng Bằng
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan