Tiêu đề văn bản Kết luận tthanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính; quản lý sử, dụng tài sản công và các nguồn kinh phí khác tại Phòng Tài nguyên - Môi trường
Số hiệu 70/KL-CT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Chủ tịch UBND huyện
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan