Tiêu đề văn bản Kết luận thanh tra việc triển khai thực hiện Tiểu Dự án 2 - Dự án 3 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại Uỷ ban nhân dân xã Ngọk Wang
Số hiệu 30/KL-TTr Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Trần Trọng Bằng
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan