Tiêu đề văn bản Kết luận số 36/KL-TTr (tại UBND xã Ngọc Réo)
Số hiệu số 36/KL/TTr Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Trần Trọng Bằng
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan