Tiêu đề văn bản Kết luận số 48 thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý tài chính, sử dụng các nguồn kinh phí; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện
Số hiệu 48/KL-TTr Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Trần Trọng Bằng
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan