Tiêu đề văn bản Thông báo kết quả thực hiện kết luận Thanh tra tại BQL đầu tư XD huyện
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/09/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Chủ tịch UBND huyện
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan