A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch số 130-KH-TU, ngày 01-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV

Ngày 01/03/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV - năm 2024

Xem tại đây: Kế hoạch số 130-KH-TU, ngày 01-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV - năm 2024


Tin liên quan