KH 145-Huyện ủy huyện Đăk Hà-KH tham gia Giải báo chí (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV-năm 2024
KH 145-Huyện ủy huyện Đăk Hà-KH tham gia Giải báo chí (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV-năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 130-KH/TU, ngày 01/03/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, ngày 22/3/2024 Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà đã ban hành Kế hoạch số 145-KH/HU về Tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần ...
Đọc thêm
Quyết định số 1084-QĐ-TU, ngày 01-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV - năm 2024
Quyết định số 1084-QĐ-TU, ngày 01-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV - năm 2024
Tại đây: Quyết định số 1084-QĐ-TU, ngày 01-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV - năm 2024
Đọc thêm
Kế hoạch số 130-KH-TU, ngày 01-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV
Kế hoạch số 130-KH-TU, ngày 01-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV
Ngày 01/03/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV - năm 2024Xem tại đây: Kế hoạch số 130-KH-TU, ngày 01-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ...
Đọc thêm