A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện

đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt  động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếTrong thời gian qua việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện được thực hiện tốt, cơ bản tạo được nề nếp. Tuy nhiên, bên cạnh đó qua theo dõi vẫn còn tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại một số địa phương, đơn vị chấp hành chưa nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế, giờ giấc làm việc (đi trễ, về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính, uống cà phê tại các quán, rượu bia trong giờ làm việc; xử lý công việc chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thiếu kiểm tra giám sát đối với lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; thực hiện không nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo kịp thời; một số vụ việc phức tạp phát sinh nhưng không báo cáo ngay một cách kịp thời, nhất là các vụ việc liên quan đến khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép, cháy rừng, cới nới nơi tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép chưa được cho phép; giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân chậm trễ; …).

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: Gương mẫu thực hiện và quán triệt, chỉ đạo toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, chấp hành đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về các vụ việc nổi cộm, bức xúc xảy ra tại địa phương, đơn vị về Ủy ban nhân dân huyện để theo dõi, nắm bắt chỉ đạo xử lý kịp thời. Trường hợp có các vụ việc phát sinh phức tạp (nhất là các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tôn giáo, tai nạn dẫn đến chết người, khai thác, vận chuyển, tàng trữ lâm sản, khoáng sản trái phép, để xảy ra cháy rừng) thì phải báo cáo ngay sau khi phát hiện cho lãnh đạo huyện hoặc đồng chí Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện (để báo cáo Chủ tịch UBND huyện) nhằm kịp thời chỉ đạo xử lý. Cán bộ, công chức nào vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của Luật cán bộ, công chức và thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm.

Giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dânUỷ ban nhân dân huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra (đột xuất), báo cáo và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ theo quy định.


Tác giả: Đức Mỹ

Tin liên quan