Danh tính số và chữ ký số - người dân hưởng lợi
Danh tính số và chữ ký số - người dân hưởng lợi
Danh tính số và chữ ký số là một phần của xu hướng toàn cầu liên quan đến việc tạo ra một xã hội số thực sự - một xã hội có thể mở đường cho việc cải tiến và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Đọc thêm
Tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính
UBND huyện Đăk Hà phối hợp Trung tâm hành chính công tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành ...
Đọc thêm
Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ
Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ
Ngày 16/5, UBND huyện Đăk Hà tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số  06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc ...
Đọc thêm
Đăk Hà - Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính
Đăk Hà - Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính
Năm 2022 công tác CCHC được huyện Đăk Hà xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC theo các nội dung như Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ ...
Đọc thêm
25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia
25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia
Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, có 25 thủ tục hành ...
Đọc thêm