A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Diễn đàn lấy ý kiến nhân dân đối với các lĩnh vực xây dựng chính quyền

Ngày 02/6, xã Hà Mòn tổ chức Diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng lực lượng Công an và cán bộ công chức địa chính - xây dựng, nông nghiệp, tư pháp, văn hóa - xã hội, lao động thương binh & xã hội” năm 2023.

Xã Hà Mòn tổ chức Diễn đàn lấy ý kiến người dân

Tham gia diễn đàn có Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Cán bộ, chiến sĩ Công an xã và Cán bộ công chức, chi bộ, BQL các thôn và bà con nhân dân trên địa bàn.

Căn cứ Quyết định số 218 - QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Diễn đàn nhằm tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của các tổ chức đoàn thể, nhân dân đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của lực lượng Công an, cán bộ công chức địa chính - xây dựng, nông nghiệp, tư pháp, văn hóa - xã hội, lao động thương binh & xã hội.

 
 
Cán bộ và nhân dân xã Hà Mòn đóng góp ý kiến và kiến nghị các nội dung quan tâm

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cán bộ và nhân dân xã Hà Mòn đã đóng góp nhiều ý kiến như: Đề nghị lực lượng Công an xã tăng cường bám nắm, sâu sát cơ sở để nắm bắt và xử lý kịp thời các vụ việc, các đối tượng vi phạm pháp luật. Thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban quản lý các thôn triển khai các giải pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu dân cư và kịp thời hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính theo thẩm quyền. Đề nghị lãnh đạo xã tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh tác phong, thái độ, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức trong quá trình tiếp nhận và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Bên canh, nhân dân cũng mong muốn nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã. Nhất là các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên môn trường…

Công an xã tiếp thu và giải trình kiến nghị của người dân
 
Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Hà Mòn tiếp thu, làm rõ những nôi dung ngời dân tham gia ý kiến

Tại diễn đàn, hầu hết các đề xuất, kiến nghị của cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã đã được tiếp thu, làm rõ theo đúng thẩm quyền.

Xã Hà Mòn là địa phương đầu tiên trên địa bàn huyện Đăk Hà tổ chức Diễn đàn lấy ý kiến Nhân dân góp ý xây dựng lực lượng Công an và cán bộ công chức địa chính - xây dựng, nông nghiệp, tư pháp, văn hóa - xã hội, lao động thương binh & xã hội. Đây là dịp để nhân dân tham gia góp ý trên tinh thần dân chủ, công khai, khách quan về tác phong làm việc, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, phục vụ nhân dân; kỷ cương, kỷ luật hành chính… trong thực thi công việc của cán bộ công chức xã. Góp phần nâng cao năng lực thực thi công vụ, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức. Củng cố mối quan hệ mật thiết, gần gũi giữa cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức với nhân dân


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan