A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 13/11/2023, Ban tuyên giáo Huyện ủy Đăk Hà ban hành Công văn số 529-CV/BTGHU về Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, Ban tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện, phòng VH-TT huyện tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện:

1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, đảng viên, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội; đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy, tuyên truyền các xã, thị trấn; các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

2. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ https://moj.gov.vn và các báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023, gồm 3 tuần thi:

+ Tuần thứ nhất: Bắt đầu từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 15/11/2023

+ Tuần thứ hai: Bắt đầu từ ngày 16/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023

+ Tuần thứ ba: Bắt đầu ngày 23/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023

Xem văn bản của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Thể lệ Cuộc thi: CV 529 Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật, tham nhũng_0001.pdf

Link liên kết cuộc thi: https://baocaovien.vn/cuocthi/index.html

Tin liên quan