A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác Kiểm tra, thi hành Kỷ luật Đảng

Ngày 18/6, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đăk Hà tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, thi hành Kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí U Ngar - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị triển khai công tác Kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Tại Hội nghị, đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho các đồng chí làm nhiệm vụ công tác kiểm tra Đảng trên địa bàn huyện Đăk Hà.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã chủ động bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tham mưu BTV Huyện ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đã kết luận rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức Đảng và Đảng viên. Từ đó giúp tổ chức đảng và đảng viên kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 đảm bảo đúng thẩm quyền, quy định của Đảng; làm tốt công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm chặt chẽ, tránh việc trùng lắp, chồng chéo về nôi dung và đối tượng kiểm tra, giám sát góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, UBKT Huyện ủy đã thành lập 03 đoàn kiểm tra tại 06 tổ chức cơ sở Đảng và 07 đồng chí cấp ủy viên; Thành lập 02 đoàn giám sát tại 04 tổ chức cơ sở Đảng và 03 đảng viên.

Về thực hiện nhiệm vụ của UBKT Huyện ủy, đã thành lập 04 đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức cơ sở Đảng và 07 Đảng viên; Tham mưu thi hành kỷ luật Đảng đối với 2 Đảng viên; Tổ chức kiểm tra tài chính Đảng đối với 1 Đảng ủy và 02 chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập theo Quyết định số 56-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị đối với 11 Đảng viên. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực phụ trách và bảo đảm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Thông qua Kiểm tra, giám sát, việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên được thục hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, tiếp công dân và đảng viên bảo đảm đúng quy định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hiện các Kết luận sau kiểm tra giám sát; Việc xác định đối tượng, nội dung và quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí U Ngar - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Để tạo sự thống nhất và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng cuối năm 2024, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chủ động phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy rà soát, thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả, khả thi. Hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện đúng chức năng, kế hoạch kiểm tra giám sát theo đúng quy định đề ra./.


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan