A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề án 1690 nâng cao bộ máy điều phối mạng lưới chuyển đổi số rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở

Ngày 26/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1690/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

 

Chi tiết Quyết định số 1690/QĐ-TTg: https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=209322&gidzl=E-_I0qEnQY8xzje5HwzZ93xsq05TgsKe9lJT25-lP7nmzjHS2_fjAN6dsLfU_c4lSFJOMM9DQO4GHx9Y9G 

Nguồn: Zalo Chuyển đổi số Quốc gia 


Tin liên quan