Tiêu đề văn bản Khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
Số hiệu 257/UBND-NC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan