Tiêu đề văn bản Phát triển hạ tầng số huyện Đăk Hà đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Số hiệu 252/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Phạm Thị Thương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan