Tiêu đề văn bản Triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2030
Số hiệu 241/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan