Tiêu đề văn bản Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW và chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2023
Số hiệu 224/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan