Tiêu đề văn bản BC phòng chống tham nhũng quý I năm 2021
Số hiệu 230/BC-UBND ngày 22/3/2024 Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 22/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Chủ tịch UBND huyện
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan