Tiêu đề văn bản Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhiệm kỳ 2020-2025
Số hiệu 74/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan