Tiêu đề văn bản Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụnăm 2024
Số hiệu 1221/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan