A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

23 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2022

Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến nay huyện Đăk Hà hiện có 27 sản phẩm được đánh giá và xếp hạng, trong đó 21 sản phẩm được UBND tỉnh đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận 3 sao và 4 sao, 1 sản phẩm đạt 5 sao cấp Quốc gia. Năm 2022 huyện Đăk Hà có 02 sản phẩm đăng ký nâng hạng 23 sản phẩm của 14 chủ thể đăng ký tham gia chương trình OCOP; 20 ý tưởng của 12 chủ thể sản xuất đăng ký danh mục ý tưởng giai đoạn 2022-2025.

Qua đánh giá các sản phẩm OCOP đã có bước tiến rõ nét về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì và đảm bảo quy định nhãn mác cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Một số sản phẩm OCOP đã khẳng định được giá trị và hướng đến thị trường xuất khẩu ngoài nước.

 

Phát huy vai trò định hướng đồng hành cùng các chủ thể hình thành các sản phẩm đặc trưng của huyện gắn với hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Để các sản phẩm OCOP tiếp tục phát triển bền vững huyện Đăk Hà tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, xúc tiến thương mại, duy trì trung tâm trưng bày, giới thiệu, quảng bá và trao đổi sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp sạch. Các địa phương hỗ trợ các chủ thể sản xuất về ứng dụng KHCN, đổi mới dây chuyền công nghệ trong chế biến bảo quản các sản phẩm, trên cơ sở đó kết nối, đặt hàng với các nhà khoa học. Tập huấn hướng dẫn hỗ trợ các đơn vị sản xuất hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục công bố hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo các quy định trước khi tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm và đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường. Tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn tư vấn tiếp cận các chính sách hỗ trợ các chủ thể về tín dụng, liên kết chuỗi giá trị, khoa học công nghệ, đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm cấp huyện trong năm 2022.


Tin liên quan