A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021

Trong 2 ngày 7,8/12, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Đăk Hà đã tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm cấp huyện đợt 1 năm 2021.

Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021

Một số sản phẩm tham gia đánh giá

Trong đợt này huyện Đăk Hà có 06 chủ thể gồm các Hợp tác xã Nông nghiệp Công Bằng Pô Kô; Hợp tác xã Thương Mại dịch vụ Bách Thắng; Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Thế Hệ Mới Đăk Mar; Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất và Thương Mại Sáu Nhung; Tổ hợp tác Thôn Kon Tu xã Đăk Ui và Hộ kinh doanh thôn 3, xã Đăk Mar tham gia đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP với các sản phẩm như Cà phê bột pha phin, cà phê nguyên hạt, Trà gạo lứt, Măng Khô, Cà phê bột nguyên chất, cà phê hạt nguyên chất COFFEE Đăk Mar, Cà phê đặc biệt Sáu Nhung, Cà phê sữa dừa, Cà phê sữa thượng hạng, Cà phê sầu riêng, Cà phê Ca cao và Gạo Đỏ của Tổ hợp tác Thôn Kon Tu xã Đăk Ui. Các thành viên hội đồng sẽ tiến hành thảo luận, đánh giá, chấm điểm sản phẩm và xếp hạng theo các bộ tiêu chí.

Việc đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP được huyện Đăk Hà tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia chương trình OCOP hoàn thiện, đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP.

 

Minh Thái  


Tác giả: Minh Thái  
Nguồn:huyendakha.kontum.gov.vn Copy link

Tin liên quan