Tiêu đề văn bản Duy trì, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2024
Số hiệu 67/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Phạm Thị Thương
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan